Co děláme

Salesiánské kluby mládeže se po celou dobu své existence věnují činnosti s dětmi a mládeží. Činnost se realizuje v základních článcích – klubech SKM.

Cílem sdružení je účastnit se při výchově, formaci a celkovém rozvoji dětí, mládeže a rodin v salesiánském duchu, který je založený na křesťanských hodnotách.

Náplň činnosti

je zejména:

 • Péče o děti a mládež se zaměřením na ty, kteří jsou především z výchovných, sociálních a materiálních důvodů znevýhodněni.

 • Ochrana práv a oprávněných zájmů mladých lidí.

 • Teoretická a praktická příprava animátorů a dobrovolníků, kteří pracují s dětmi a mládeží. Zajištění a zprostředkování pomůcek a materiálů sloužících k této přípravě.

 • Pomoc hendikepované mládeži a mládeži z dětských domovů při jejich výchově a integraci do společnosti.

 • Zajišťování dotací a finanční podpory pro práci s dětmi, mládeží a rodinami.

 • Spolupracovat s organizacemi a výchovnými institucemi.

 • Podporovat kontakty se zahraničím (vzájemné předávání informací, výměnné pobyty).

 • Práce v sekcích, které mají zaměření na určitou činnost.

 • Celoroční práce v salesiánských klubech mládeže zaměřená na dosažení cíle sdružení, výše uvedeného, dochází prostřednictvím:

  • kulturních a vzdělávacích akcí

  • sportovních činností

  • organizováním specificky zaměřených a rekreačních akcí

  • osvětové, informační a propagační činnosti

  • pedagogické a vydavatelské činnosti

  • zajištěním účelného využití volného času prostřednictvím zájmových činností, kroužků, programů v oblasti prevence sociálně patologických jevů a podpory širokých aktivit určených pro neorganizovanou mládež.

Činnost je realizována pravidelnou i jednorázovou činností, jednodenními i pobytovými akcemi.