Kontakty

msmt_uznana1Salesiánské kluby mládeže, z. s. (SKM)

IČ: 65398599

sídlo: Kobyliské nám. 1000/1, 182 00 PRAHA 8

telefon: 283 029 111

e-mail: kluby@skm.cz

Předseda spolku

Mgr. Vojtěch Sivek, tel. 283 029 228

Rada spolku

Pavla Oklešťková (sekretářka rady spolku), Jan Blaha, Pavel Glogar

Kontrolní komise

Michal Svoboda (sekretář kontrolní komise), Tomáš Petrůj, Zdeňka Švédová